De online elektra materialen winkel

Retourinformatie

Uw bestelling wordt met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd.
Mocht er na uw mening toch iets niet in orde zijn dan kunt u de artikelen via een van de onderstaande procedures naar ons retouneren.

Beschadigde of onjuiste bestelling
Indien uw bestelling beschadigd of onjuist is, verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen.

Garantie procedure
  Op de door Arento geleverde producten is de wettelijke garantietermijn van toepassing. (zie onze algemene voorwaarden). 
Mocht een product defect gaan binnen de gestelde garantieperiode, neem dan voor u het retour stuurt eerst per mail of telefonisch contact met ons op. 

Herroepingsprocedure
Bij aankoop van een product(en) heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen.
Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van uw bestelling.
Voordat u overgaat tot terugsturen, dient u ons eerst per e-mail, telefonisch, of schriftelijk kenbaar te maken dat u de overeenkomst wil herroepen, een model retourformulier kunt u hier downloaden.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht komen de kosten voor terugzending voor uw rekening.

Terugbetaling bij herroeping
Arento vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten als deze in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product.
Uitbetaling zal doorgans binnen 5 werkdagen plaatvinden, maar uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u ons de herroeping meldt.  Mocht Arento aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.  Arento gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor u kosteloos.

Retouradres
Arento
Zonnekruidstraat 30
6666 XL Heteren
026 840 71 56